6. ročník J4K brankárskych kempov v Zemnom, 19-24 júla 2015

19-24 Julius 2015 Zemne copy
Všetci účastníci minuloročných kempov odchádzali plný zážitkov a nových skúseností. (pozrite fotky dole).

Cena kempu je €147,-

V cena kempu zahrňa: stravu 4x denne, ubytovania, pitný režim, pedagogický dozor počas kempu, brankárske tričko alebo dres, vecné ceny, športového psychológa

Prihlášku prosím posielať na j4klondon@gmail.com

Video z minuloročného brankárskeho kempu:

 

Prihláška na brankársky kemp v Zemnom

od 19.07.2015 do 24.07.2015

Meno a priezvisko: …………………………     Adresa: ……………………………………………………………….

Telefónne číslo:……………………………..      E-mail:………………………………………………………………….

Dátum narodenia: ……………………Zdravotná poisťovňa: …………………

Zákonný zástupca: …………………  Veľkosť trička resp. ………………..

Počas celého tábora je zabezpečený celodenný pedagogický dozor (aj na ubytovni), 3x denne tréning, plná penzia (podľa požiadavky), pitný režim.

Letný Just4keepers tábor je zameraný na získanie futbalových skúseností pre brankárov, bez ohľadu na to či sú už registrovaní vo futbalovom klube.

Prosím o odpoveď na nasledujúce otázky:

Trpí Vaše dieťa nejakými zdravotnými problémami, alergiami?

…………………………………………………………………………………………………………………..

Užíva Vaše dieťa pravidelne nejaké lieky?

………………………………………………………………………………………………………………….

Utrpelo Vaše dieťa v minulosti nejaký úraz, zlomeninu?

……………………………………………………………………………………………………………………

Prineste si so sebou:

Kopačky, tréningové a vychádzkové oblečenie, plavky, tenisky, šľapky a fotokópiu preukazu poistenca.

Informácie pre rodičov:

V prípade eventuálneho úrazu bude zranenému dieťaťu poskytnuté okamžité zdravotné ošetrenie a rodičia budú informovaní o ďalšom priebehu. Neexistuje žiadny nárok na finančnú náhradu alebo iné nároky voči organizátorovi v prípade zranenia.

Tábor je kapacitou limitovaný a preto za záväznú objednávku považujeme úhradu 80€ na účet číslo:  č. účtu: 5989196/5200 – OTP Banka účet. Pri hradení uveďte variabilný symbol = Vaše meno alebo rodné číslo brankára. Táto záloha je nenávratná, v prípade ochorenia brankára posielame  J4K brankársky výstroj v tej istej cene.

Prihlášku zašlite na e-mailovú adresu : j4klondon@gmail.com  , alebo na adresu :     Kantár Szilárd, Školská ulica 667, 941 22 Zemné

Súhlasím so spracovaním, správou a archiváciou mojich osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.